Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Susunan Perayaan Ekaristi HUT ke-2 SMK Negeri 1 Satarmese

Suara BulirBERNAS
Monday, February 20, 2023 | 21:18 WIB Last Updated 2023-02-20T16:19:31Z

Oleh: Nasarius Fidin

Guru SMK Negeri 1 Satarmese


Susunan Perayaan Ekaristi HUT ke-2 SMK Negeri 1 Satarmese
Susunan Perayaan Ekaristi HUT ke-2 SMK Negeri 1 Satarmese (dok.: tim dokumentasi)
PENGANTAR


L Bapak/Ibu, Saudara/i dan Umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi, HUT II SMK Negeri 1 Satarmese. 


Hari ini, kita hadir di sini untuk merayakan perayaan syukur Hari Ulang Tahun (HUT) II SMK Negeri 1 Satarmese. Sekolah kejuruan yang terletak di pantai selatan ini masih berumur belia. Namun sepak terjangnya semakin memerlihatkan identitas diri yang otentik.


Baca: Berjalan Bersama, Bersama Bersukacita


SMK Negeri 1 Satarmese memiliki tujuan yang sangat jelas yakni memersiapkan generasi muda yang beriman, berkarakter, berpengetahuan, berkompeten, berkomunikatif, berkreatif, berinovatif, dan berkompetitif.


Kita sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Satarmese, baik para guru, semua peserta didik, orang tua, maupun masyarakat di sekitar, diharapkan bersatu hati, one soul, untuk menjadikan syukur dan sukacita sebagai jalan hidup. Don't be afraid!! Jangan Takut. Sebab Tuhanlah gembala kita. Ia membimbing kita ke air yang tenang dan menuntun kita di jalan yang benar. 


Marilah kita memulai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) II SMK Negeri 1 Satarmese ini dengan lagu pembuka. 


RITUS PEMBUKA


LAGU PEMBUKA


TANDA SALIB DAN SALAM 


I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.


U Amin.


I Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. 


U Dan bersama rohmu.


KATA PEMBUKA


TOBAT DAN PERMOHONAN AMPUN


I Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyesali dan mengakui serta memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, supaya layak dan pantas merayakan misteri suci ini.


U Saya mengaku, kepada Allah Yang Mahakuasa, dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.


Amin.


I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.


U Amin.


TUHAN KASIHANILAH KAMI


MADAH KEMULIAAN


DOA KOLEKTA


I Marilah kita berdoa, [hening sejenak


Allah Bapa sumber kebijaksanaan hidup umat manusia. Kami bersyukur karena kasih dan kesetiaan-Mu dalam peziarahan keluarga besar SMK Negeri 1 Satarmese sepanjang tahun yang telah dilewati.


Di Hari Ulang Tahun sekolah kejuruan ini, kami memohon belaskasih dan kemurahan hati-Mu agar SMK ini sungguh-sungguh mencetak generasi muda yang beriman, berkarakter dan berkualitas. Tuntunlah dan berkatilah para pendidik dan semua peserta didik serta kami semua yang hadir agar kebijaksanaan, kebajikan dan kebenaran-Mu menjadi fundasi peziarahan kami sepanjang tahun yang akan segera kami jalani bersama.


Baca: Imam: Pemimpin Perayaan Ekaristi Dan Bukan MC


Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.


U Amin. 


LITURGI SABDA


AJAKAN MENDENGARKAN SABDA TUHAN 


L Bapak/Ibu, Saudara/i dan umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi, HUT SMK Negeri 1 Satarmese.


Marilah kita mengarahkan seluruh diri, mendengarkan Firman Tuhan, agar kasih-setia Tuhan menuntun peziarah hidup kita.


BACAAN PERTAMA (Mazmur 23:1-6)


Tuhan, Gembalaku Yang Baik


Bacaan diambil dari kitab Mazmur


TUHAN adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku ; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.


Demikianlah Sabda Tuhan.


U Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN


BAIT PENGANTAR INJIL


ALLELUYA


BACAAN INJIL (Lukas 10: 21-24)


Ucapan Syukur dan Bahagia


I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas


Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.


Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorangpun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu."


Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya."


Demikianlah Injil Tuhan


U Terpujilah Kristus


HOMILI


SYAHADAT


I Marilah menanggapi Sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan Syahadat


Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katholik yang Kudus, Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.


Amin.


DOA UMAT


I Saudara-saudari terkasih, Tuhanlah gembala kita, takkan kekurangan kita. Ia menuntun kita di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan doa-doa dan permohonan kita dengan penuh iman, harapan, dan kasih. 


L Bagi Para Pemimpin Gereja


Semoga para pemimpin Gereja dianugerahi kasih-setia agar mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana. 


Marilah kita memohon....


U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


L Bagi semua Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK


Semoga semua Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK yang ada di Indonesia didampingi dan dituntun agar mampu menjadi pemimpin yang mencerdaskan generasi muda sehingga masa depan bangsa Indonesia semakin berkualitas, beriman dan berkarakter. 


Marilah kita memohon....


U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


L Bagi Para Guru dan Semua peserta Didik SDI Waecepang dan SMK Negeri 1 Satarmese


Semoga para guru dan Semua peserta didik SDI Waecepang dan SMK Negeri 1 Satarmese dilindungi dan diberkati agar mampu mengedepankan cinta kasih dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan. Berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani sepanjang tahun yang akan kami lalui bersama. 


Marilah kita memohon....


U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


L Bagi Kita Yang Hadir di Sini


Semoga kita yang hadir di sini dilimpahi dengan kasih dan kebenaran dalam menjalani hidup setiap hari.


Marilah kita memohon....


U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


I Demikianlah, ya Bapa, doa-doa dan permohonan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga kami semakin memgenal dan memahami Sabda Kasih-Mu melalui peziarah dan pengalaman hidup setiap hari.


Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. 


U Amin


LITURGI EKARISTI


L Bapak/Ibu, Saudara/i, umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi Hari Ulang Tahun II SMK Negeri 1 Satarmese ini.


Kini kita memasuki liturgi Ekaristi; kita mempersembahkan seluruh diri kita, niat dan cita-cita, segala pergumulan, usaha dan karya kita. Marilah kita membawa semuanya kepada Allah.


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN


DOA ATAS PERSEMBAHAN


Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, terimalah persembahan ini sebagai hasil usaha dan karya kami. Semoga kami Kau sucikan dengan rahmat dan kurnia-Mu, sehingga mampu membaktikan keseluruhan diri kami kepadaMu lewat cara dan praksis hidup. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.


U Amin


DOA SYUKUR AGUNG


DIALOG PEMBUKA


I Tuhan bersamamu.


U Dan bersama rohmu.


I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.


U Sudah kami arahkan.


I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.


U Sudah layak dan sepantasnya.


PREFASI


KUDUS


ANAMNESE


I Marilah mewartakan misteri iman kita.


U Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.


BAPA KAMI


I Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa.


U Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.Sesudah doa Bapa Kami, dapat juga diadakan Salam damai.


DOA DAMAI


I Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memerhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.


U Amin


I Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.


U Dan bersama rohmu.


PEMECAHAN ROTI


PERSIAPAN KOMUNI


I Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.


U Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


KOMUNI


LAGU KOMUNI


DOA SESUDAH KOMUNI


Baca: Acara Naka Beka Keluarga Niang Teruk dan Suara Merdu SMK Negeri 1 Satarmese


I Marilah berdoa:


Allah Bapa Yang Maha Rahim, Yesus Kristus, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia. Kami mohon, kiranya kasih, kesetiaan, dan kebijaksanan-Mu, Engkau wujudnyatakan kepada kami lebih khusus keluarga besar SMK Negeri 1 Satarmese sepanjang tahun yang akan datang. 

Berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, serta berkatilah segala usaha dan karya kami agar kami dapat memeroleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. 

Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.


U Amin.


RITUS PENUTUP


PENGUMUMAN


BERKAT DAN PENGUTUSAN


I Tuhan bersamamu.


U Dan bersama rohmu.


I Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa (+) Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.


U Amin.


I Saudara-saudari terkasih, marilah kita pergi, kita diutus.


U Syukur kepada Allah.


LAGU PENUTUP

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Susunan Perayaan Ekaristi HUT ke-2 SMK Negeri 1 Satarmese

Trending Now

Iklan